(184) Mã Bưu Chính ở Sydney

Xem danh sách Mã Bưu Chính ở Sydney
Múi giờGiờ Miền Đông Australia
Khu vực2,84 km²
Dân số16945 (Thêm chi tiết)
Dân số nam9052 (53,4%)
Dân số nữ7893 (46,6%)
Độ tuổi trung bình32,4
Mã Bưu Chính1001, 1002, 1003 (181 thêm nữa)

Bản đồ tương tác

(184) Mã Bưu Chính ở Sydney, New South Wales

Mã Bưu ChínhThành phốVùng theo quản lý hành chínhDân sốKhu vực
1001SydneyNew South Wales
1002SydneyNew South Wales
1003SydneyNew South Wales
1004SydneyNew South Wales
1005SydneyNew South Wales
1006SydneyNew South Wales
1007SydneyNew South Wales
1008SydneyNew South Wales
1009SydneyNew South Wales
1010SydneyNew South Wales
1011SydneyNew South Wales
1020SydneyNew South Wales
1021SydneyNew South Wales
1022SydneyNew South Wales
1023SydneyNew South Wales
1025SydneyNew South Wales
1026SydneyNew South Wales
1027SydneyNew South Wales
1028SydneyNew South Wales
1029SydneyNew South Wales
1030SydneyNew South Wales
1031SydneyNew South Wales
1032SydneyNew South Wales
1033SydneyNew South Wales
1034SydneyNew South Wales
1035SydneyNew South Wales
1036SydneyNew South Wales
1037SydneyNew South Wales
1038SydneyNew South Wales
1039SydneyNew South Wales
1040SydneyNew South Wales
1041SydneyNew South Wales
1042SydneyNew South Wales
1043SydneyNew South Wales
1044SydneyNew South Wales
1045SydneyNew South Wales
1046SydneyNew South Wales
1100SydneyNew South Wales
1101SydneyNew South Wales
1105SydneyNew South Wales
1106SydneyNew South Wales
1107SydneyNew South Wales
1108SydneyNew South Wales
1109SydneyNew South Wales
1110SydneyNew South Wales
1112SydneyNew South Wales
1113SydneyNew South Wales
1114SydneyNew South Wales
1115SydneyNew South Wales
1116SydneyNew South Wales
1117SydneyNew South Wales
1118SydneyNew South Wales
1119SydneyNew South Wales
1120SydneyNew South Wales
1121SydneyNew South Wales
1122SydneyNew South Wales
1123SydneyNew South Wales
1124SydneyNew South Wales
1125SydneyNew South Wales
1126SydneyNew South Wales
1127SydneyNew South Wales
1128SydneyNew South Wales
1129SydneyNew South Wales
1130SydneyNew South Wales
1131SydneyNew South Wales
1132SydneyNew South Wales
1133SydneyNew South Wales
1134SydneyNew South Wales
1135SydneyNew South Wales
1136SydneyNew South Wales
1137SydneyNew South Wales
1138SydneyNew South Wales
1139SydneyNew South Wales
1140SydneyNew South Wales
1141SydneyNew South Wales
1142SydneyNew South Wales
1143SydneyNew South Wales
1144SydneyNew South Wales
1145SydneyNew South Wales
1146SydneyNew South Wales
1147SydneyNew South Wales
1148SydneyNew South Wales
1149SydneyNew South Wales
1150SydneyNew South Wales
1151SydneyNew South Wales
1152SydneyNew South Wales
1153SydneyNew South Wales
1154SydneyNew South Wales
1155SydneyNew South Wales
1156SydneyNew South Wales
1157SydneyNew South Wales
1158SydneyNew South Wales
1159SydneyNew South Wales
1160SydneyNew South Wales
1161SydneyNew South Wales
1162SydneyNew South Wales
1163SydneyNew South Wales
1164SydneyNew South Wales
1165SydneyNew South Wales
1166SydneyNew South Wales
1167SydneyNew South Wales
1168SydneyNew South Wales
1169SydneyNew South Wales
1170SydneyNew South Wales
1171SydneyNew South Wales
1172SydneyNew South Wales
1173SydneyNew South Wales
1174SydneyNew South Wales
1175SydneyNew South Wales
1176SydneyNew South Wales
1177SydneyNew South Wales
1178SydneyNew South Wales
1179SydneyNew South Wales
1180SydneyNew South Wales
1181SydneyNew South Wales
1182SydneyNew South Wales
1183SydneyNew South Wales
1184SydneyNew South Wales
1185SydneyNew South Wales
1186SydneyNew South Wales
1187SydneyNew South Wales
1188SydneyNew South Wales
1189SydneyNew South Wales
1190SydneyNew South Wales
1191SydneyNew South Wales
1192SydneyNew South Wales
1193SydneyNew South Wales
1194SydneyNew South Wales
1195SydneyNew South Wales
1196SydneyNew South Wales
1197SydneyNew South Wales
1198SydneyNew South Wales
1199SydneyNew South Wales
1200SydneyNew South Wales
1201SydneyNew South Wales
1202SydneyNew South Wales
1203SydneyNew South Wales
1204SydneyNew South Wales
1205SydneyNew South Wales
1206SydneyNew South Wales
1207SydneyNew South Wales
1209SydneyNew South Wales
1210SydneyNew South Wales
1211SydneyNew South Wales
1212SydneyNew South Wales
1213SydneyNew South Wales
1214SydneyNew South Wales
1215SydneyNew South Wales
1216SydneyNew South Wales
1217SydneyNew South Wales
1218SydneyNew South Wales
1219SydneyNew South Wales
1220SydneyNew South Wales
1221SydneyNew South Wales
1222SydneyNew South Wales
1223SydneyNew South Wales
1224SydneyNew South Wales
1225SydneyNew South Wales
1226SydneyNew South Wales
1227SydneyNew South Wales
1228SydneyNew South Wales
1229SydneyNew South Wales
1231SydneyNew South Wales
1232SydneyNew South Wales
1233SydneyNew South Wales
1234SydneyNew South Wales
1235SydneyNew South Wales
1291SydneyNew South Wales
1292SydneyNew South Wales
1293SydneyNew South Wales
1294SydneyNew South Wales
1295SydneyNew South Wales
1296SydneyNew South Wales
1297SydneyNew South Wales
1298SydneyNew South Wales
1299SydneyNew South Wales
1585Crows NestNew South Wales
2000SydneyNew South Wales286526,1 km²
2001SydneyNew South Wales
2002SydneyNew South Wales
2004SydneyNew South Wales
2006SydneyNew South Wales
2127SydneyNew South Wales96548,9 km²
2129SydneyNew South Wales

Thông tin nhân khẩu của Sydney, New South Wales

Dân số16945
Mật độ dân số5967 / km²
Dân số nam9052 (53,4%)
Dân số nữ7893 (46,6%)
Độ tuổi trung bình32,4
Độ tuổi trung bình của nam giới33,1
Độ tuổi trung bình của nữ giới31,7
Các doanh nghiệp ở Sydney, New South Wales39459
Dân số (1975)9795
Dân số (2000)13474
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 +73%
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 +25,8%

Sydney

:Bài này nói về thành phố Sydney của Úc. Xin xem Sydney (định hướng) và Sidney cho các nghĩa phố Sydney là thành phố lớn nhất, nổi tiếng nhất và lâu đời nhất của nước Úc. Sydney cũng là thủ phủ của tiểu bang New South Wales. Dân số của Sydney là 4.198.543 ng..  ︎  Trang Wikipedia về Sydney